Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension år 8

Skapad 2020-11-19 12:43 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Bokrecension

E
C
A
Läsa och tolka
Gör en enkel sammanfattning av bokens handling Beskriver och kommenterar enkelt miljö, karaktärer och språk med viss koppling till tid och orsak Diskuterar och resonerar enkelt kring bokens tydliga budskap Förklarar och motiverar enkelt egna åsikter och tankar om texten Använder enstaka citat som visst stöd i recensionen
Gör en utvecklad sammanfattning av bokens handling Beskriver och kommenterar på utvecklat sätt miljö, karaktärer och språk med relativt god koppling till tid och orsak Diskuterar och resonerar på utvecklat sätt kring bokens tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna Förklarar och motiverar på utvecklat sätt egna åsikter och tankar om texten Använder flera citat som stöd i recensionen
Gör en välutvecklad sammanfattning av bokens handling Beskriver och kommenterar välutvecklat miljö, karaktärer och språk med god koppling till tid och orsak Diskuterar och resonerar på välutvecklat sätt kring bokens tydliga budskap, budskap som kan läsas mellan raderna samt dolda budskap Förklarar och motiverar på välutvecklat sätt egna åsikter och tankar om texten Använder många citat som välunderbyggt stöd i recensionen.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, t ex genom styckeindelning, inledning och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i genren väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: