Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 Informativa tal

Skapad 2020-11-19 12:56 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Svenska 1 Tal
Gymnasieskola Svenska
=>
E
=>
C
=>
A
Framförande
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
Åhörarkontakt
-
Eleven har viss åhörarkontakt.
Du god åhörarkontakt.
Hjälpmedel
Vidare kan du med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan du med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Nya perspektiv
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt anknyta till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt lyfta fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Dispostion
-
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Källor
I ditt arbete värderar och granskar du med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I ditt arbete värderar och granskar du med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I ditt arbete värderar och granskar du med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: