Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur på vintern

Skapad 2020-11-19 14:48 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Faktasökning, textskrivande, källkritik.
Grundskola F Biologi

Vi arbetar med skogen och våra svenska vilda djur. Vi tar reda på mer om djur som går i ide eller i vintersömn.

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Söka och använda information.
  • Bi  E 6
På väg mot nivå 1.
Du kan söka naturvetenskaplig information. Du använder olika källor. Du för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information. Du använder olika källor. Du för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information. Du använder olika källor. Du för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Ny aspekt
Använda informationen.
  • Bi  E 6
På väg mot nivå 1.
Du kan använda den information du fått fram till att skriva texter och muntligt berätta. Du anpassar texten och berättandet på ett ganska bra sätt.
Du kan använda den information du fått fram till att skriva texter och muntligt berätta. Du anpassar texten och berättandet på ett bra sätt.
Du kan använda den information du fått fram till att skriva texter och muntligt berätta. Du anpassar texten och berättande på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Biologiska sammanhang
  • Bi  E 6
På väg mot nivå 1.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar detta genom att ge exempel på och beskriva djurs anpassningar. Du använder biologiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar detta genom att ge exempel och förklarar hur saker hänger ihop när det gäller anpassningar. Du använder biologiska begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar detta genom att ge exempel och ger välutvecklade förklaringar på hur saker hänger ihop när det gäller anpassningar. Du använder biologiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Livets utveckling
  • Bi  E 6
På väg mot nivå 1.
Du ger exempel på hur djur och växter anpassar sig till den miljö de lever i.
Du berättar och förklarar på ett utvecklat sätt hur djur och växter anpassar sig till den miljö de lever i.
Du berättar och förklarar på ett välutvecklat sätt hur djur och växter anpassar sig till den miljö de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: