Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN Muntlig förmåga

Skapad 2020-11-20 10:13 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Engelska

EN - Uttrycka sig muntligt

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begriplighet - ordval
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
Begriplighet - uttal
Uttalar inte språktypiska ljud som th, w mm korrekt. Svensk intonation.
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Talar tillräckligt mycket för att den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden ganska väl och visar en vilja att tala engelska.
Utnyttjar tiden väl och visar en god vilja att tala engelska.
Ordförråd
Använder ord och fraser så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett varierat ord- och frasförråd.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd.
Grammatik
Gör vissa grammatiska fel men en engelsktalande person förstår huvudinnehållet.
Böjer verb i olika tempus. Behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.
Flyt
Talar med inslag av korta tankepauser för att hitta orden.
Talar i huvudsak med naturligt taltempo.
Talar med gott flyt även i oväntade situationer och i avancerade resonemang.
Strategier
Ger upp/använder svenska ord. Hittar på egna ord/uttryck. Frågar efter ord. Byter samtalsämne.
Använder omformuleringar för att komma vidare när ordförrådet inte räcker till.
Talet flyter så väl att eventuella strategier inte märks.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: