Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2

Skapad 2020-11-20 12:52 i Hagagymnasiet Borlänge
Matris för Idrott och hälsa 2
Gymnasieskola 2 – 3 Idrott och hälsa

Vid en bedömning av ett moment redovisas den i matrisen i form av ett omdöme. Vid betygssättningen görs en helhetsbedömning av hela kursen och inte bara av enskilda moment. Betyg sätts när kursen är slut.

Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gymnastik
T ex. redskap, rörlighet, styrka, parkour, trampet, mm
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.med goda
...med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Bollspel
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Musik och rörelse
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Racketspel
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
Upplevelse baserat
Curling, kanot, övernattning, klättring mm
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
med säkerhet, …, även av komplex karaktär
med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter

Teori- kopplat till olika aktiviteter

Eleven kan översiktligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven översiktligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teoriuppgifter
Översiktlig beskrivning
utförlig beskrivning
Utförlig och nyanserad beskrivning
Teoriuppgift
Musik och rörelse
Översiktlig beskrivning
Utförlig beskrivning
Utförlig och nyanserad beskrivning

Hälsofrämjande träning
  • Idr  -   Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
  • Idr  A   Eleven kan redogöra för hälsobegreppets grunder samt utförligt och nyanserat beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt. På denna grund kan eleven bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Vid behov kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Styrka, rörlighet och balans
Finns inget underlag för bedömning
Översiktlig beskrivning av hälsofrämjande träning, med viss säkerhet välja träningsmetod samt utvärdera med enkla omdömen.
Utförligt beskrivning av hälsofrämjande träning, med viss säkerhet välja träningsmetod samt utvärdera med enkla omdömen.
Utförlig och nyanserad beskrivning av hälsofrämjande träning, med säkerhet välja träningsmetod samt utvärdera med nyanserade omdömen.
Hälsofrämjande träning
Finns inget underlag för bedömning
Översiktlig beskrivning av hälsofrämjande träning, med viss säkerhet välja träningsmetod samt utvärdera med enkla omdömen. Beskriva översiktligt riskfaktorer.
Utförligt beskrivning av hälsofrämjande träning, med viss säkerhet välja träningsmetod samt utvärdera med enkla omdömen. Beskriva utförligt riskfaktorer.
Utförlig och nyanserad beskrivning av hälsofrämjande träning, med säkerhet välja träningsmetod samt utvärdera med nyanserade omdömen. Beskriva utförligt och nyanserat riskfaktorer.

Säkerhet

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.
Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt
Visar hänsyn till sin egen och andras säkerhet

Naturmiljöer, friluftsliv

… genomföra aktiviteter i naturmiljöer. … diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och … beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och i samhället i övrigt
Underlag för bedömning saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Cirkelträning utomhus med naturmaterial.
Finns inget underlag
med viss säkerhet
med säkerhet
med säkerhet och komplexa rörelser
Diskussion friluftsliv
Finns inget underlag
Genomfört diskussionen
Väl genomförd diskussion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: