Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

krönika

Skapad 2020-11-20 13:15 i Färsingaskolan Sjöbo
krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Din text fungerar relativt väl som en krönika.
Din text fungerar väl som en krönika.
Din text fungerar mycket väl som en krönika.
Instruktioner
Du följer till stor del instruktionerna för hur texten ska vara uppbyggd. Du kan ha missat någon del.
Du följer instruktionerna för hur texten ska vara uppbyggd.
Innehåll
Din tankegång framgår. Din krönika innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Din tankegång är tydlig och du utvecklar varför du tycker som du gör.
Din tankegång är mycket lätt att följa och du är välutvecklad när du förklarar varför du tycker som du gör. Din krönika innehåller både det personliga och det allmänna och det råder balans mellan dem.
Struktur
Din krönika innehåller både det personliga och det allmänna och det råder balans mellan dem. Du har med en avslutning, där du försöker visa en slutsats eller uppmaning till läsaren.
Din text är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Det finns en medveten avslutning, där du kommer fram till en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Din text är sammanhängande och mycket välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och mycket effektiv inledning. Det finns en mycket väl medveten avslutning, där du kommer fram till en träffande slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Ny aspekt
Språk och stil
Ditt ordval är enkelt. Din menings- byggnad fungerar i huvudsak. Ditt tempusbruk förstör inte förståelsen av krönikan.
Ditt ordval är träffande, varierat och specifikt och lyfter din krönika. Din menings- byggnad är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Ditt ordval är mycket väl genomtänkt, träffande, varierat, specifikt och lyfter din krönika. Din menings- byggnaden är varierad, träffsäker och mycket väl fungerande. Du använder tempus på ett riktigt och effektfullt vis.
Ny aspekt
Skrivregler
Du försöker följa skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning och du kan göra några missar.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: