👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt sommarprat

Skapad 2020-11-22 09:50 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Ljudinspelning av ett ämne anpassat för en viss målgrupp där du kombinerar samtal med musik.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Specifikt för slutuppgiften
Hur du använder dig av digital teknik när du ska redovisa
Har inte spelat in
Eleven planerar och spelar in radioprogrammet med hjälp av digital teknik och kan använda ljud/bild på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven planerar och spelar in radioprogrammet med hjälp av digital teknik och kan använda ljud/bild på ett fungerande sätt
Eleven planerar och spelar in radioprogrammet med hjälp av digital teknik och kan använda ljud och bild på ett väl fungerande sätt
Innehåll
Viktiga delar som metaforer, gestaltning, dramaturgi
Har inte följt instruktionen
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till Sommar i P1
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till Sommar i P1
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till Sommar i P1
Kommunikation
Kommunikationen når inte fram
Eleven visar viss anpassning till mottagare genom att t.ex tala tydligt och visa engagemang
Eleven visar relativt god anpassning till mottagare genom att t.ex tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt
Eleven visar god anpassning till mottagare genom att t.ex tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt
Struktur
Det saknas tydlig struktur
Sommarpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt Din text har språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar och ett enkelt ämnesrelaterat språk .
Sommarpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, t.ex genom inledning och avslutning Din text har relativt god språklig variation, relativt god textbindning samt en relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar och ett enkelt ämnesrelaterat språk .
Sommarpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, t.ex genom effektiv inledning och avslutning Din text har god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Texten innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar och ett välutvecklat ämnesrelaterat språk .
Språk
Ordvalen är svåra att förstå
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är utvecklat, t.ex genom att vara varierat och passar relativt väl som sommarprat i P1
Ordvalet är välutvecklat, t.ex genom att vara varierat, träffande och specifikt