Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Besvara åsiktstext

Skapad 2020-11-22 16:17 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Besvara en åsiktstext, med tydliga källhänvisningar.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Att utveckla
E
C
A
Innehåll och textanvändning
Du tar upp någon aspekt, på ett enkelt sätt. Ditt exempel passar i huvudsak i sammanhanget. Du använder dig av något från ursprungsartikeln och gör ett försök till källhänvisning samt infogar det på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du tar upp någon aspekt, på ett utvecklat sätt. Ditt exempel passar i relativt väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget. Du använder dig av något relativt relevant från ursprungsartikeln och anger källan samt infogar det på ett relativt fungerande sätt.
Du tar upp någon aspekt, på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Ditt exempel passar i väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget. Du använder dig av något relativt relevant från ursprungsartikeln och anger källan samt infogar det på ett väl fungerande sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Språket är i huvudsak passande för sammanhanget. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket är relativt väl passande för sammanhanget. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket är stilistiskt säkert och passar väl för sammanhanget. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: