Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: migration och klimatförändringar

Skapad 2020-11-23 10:47 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9
På väg...
E
C
A
Geografiska begrepp
  • Ge  7-9
Eleven nämner inga geografiska begrepp.
Eleven nämner några begrepp i rätt sammanhang. Eleven förklarar inte begreppen särskilt ingående men användningen av begreppen visar att eleven förstår innebörden till viss del.
Eleven nämner några begrepp och förklarar dem ganska övergripande. Eleven är inte helt flytande i sin förklaring av begreppen och det finns fortfarande en viss osäkerhet kring definitionerna.
Eleven använder rätt begrepp vid rätt tillfälle och begreppen hjälper diskussionen framåt. Utan större svårigheter lyckas eleven förklara begreppen korrekt.
Samspelet människa, natur och samhälle
  • Ge  7-9
Eleven talar inte om några orsaker till och konsekvenser av att människor väljer/tvingas flytta.
Kan tala om enkla orsaker till och konsekvenser av att människor väljer/tvingas flytta.
Kan tala om flera orsaker till och konsekvenser av att människor väljer/tvingas flytta. Eleven kan också presentera någon lösning på de problem som migration kan leda till.
Kan tala om flera komplexa orsaker till och konsekvenser av att människor väljer/tvingas flytta. Eleven kan också presentera flera olika lösningar på de problem som migration kan leda till.
Klimatförändringar...
  • Ge  7-9
Eleven förklarar inte klimatförändringarna.
Eleven förklarar på ett enkelt sätt klimatförändringarna.
Eleven kan ge en utvecklad förklaring av klimatförändringarna.
Eleven kan ge en välutvecklad förklaring av klimatförändringarna.
... och dess konsekvenser
  • Ge  7-9
Eleven talar inte om klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle eller miljö i olika delar av världen.
Eleven kan också ge enkla förklaringar till klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle eller miljö i olika delar av världen.
Eleven kan också flera utvecklade förklaringar till klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle eller miljö i olika delar av världen.
Eleven kan också flera utvecklade förklaringar till klimatförändringarnas konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: