Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök NTA

Skapad 2020-11-23 10:34 i Kyrkskolan Borlänge
Kemiförsök.
Grundskola 4 – 6 Kemi NO (år 1-3)

NTA, Kemiförsök

>>>
>>>
>>>
>>>
Ord och begrepp
Du använder inte ord och begrepp
Du använder några ord och begrepp när någon frågar
Du använder några ord och begrepp
Du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
Du använder alla ord och begrepp och i rätt sammanhang
Samarbeta
Du samarbetar inte
Du samarbetar med en kompis som du har valt själv
Du samarbetar bättre med en kompis som du valt själv men kan samarbeta med en kompis som din lärare valt åt dig
Du samarbetar med vem som helst
Du samarbetar med vem som helst och använder även andras förslag för att ditt resultat ska bli bättre
Tolka resultat och jämföra
Du kan inte tolka dina resultat
Du får hjälp av någon att tolka dina resultat och gör någon jämförelse när någon påminner dig
Du gör någon egen tolkning och någon egen jämförelse
Du gör egna tolkningar av resultat, några egna jämförelser och lyssnar till andras förslag
Du gör egna tolkningar av resultat, många olika jämförelser och väger in andras förslag innan du bestämmer dig
Observera och dokumentera
Du dokumenterar inte
Du dokumenterar en egenskap hos varje pulver som du observerat
Du dokumenterar två egenskaper hos varje pulver som du observerat
Du dokumenterar tre egenskaper hos varje pulver som du observerat och gör någon jämförelse med de andra pulvren och/eller kompisars resultat
Du dokumenterar minst tre egenskaper hos varje pulver som du observerat och gör jämförelser med de andra pulvren och/eller kompisars resultat
Följa instruktioner
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du följer inte instruktionerna.
Du har svårt att följa instruktionerna men du får fram ett resultat.
Du följer instruktionerna på ett givande sätt med stöd av lärare.
Du arbetar självständigt och läser dig till instruktionerna med lite stöttning av lärare.
Du arbetar självständigt och kan läsa dig till instruktionerna på ett givande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: