👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat - november

Skapad 2020-11-23 11:04 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola 1 Svenska
På väg mot
Grundläggande
Utvecklande
Väölutvecklande Nivå 3
Skriva referat
Sammanfattningen är för tunn och för mycket viktig information från originaltexten saknas. Texten är inte anpassad till syfte, mottagare och kommunikation. I texten tillämpas inte grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av en text samt skriva ett referat som anknyter till det lästa. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. I texten tillämpas grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av en text samt skriva ett referat som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. I texten tillämpas grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av en text samt skriva ett referat som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. I texten tillämpas grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Struktur
Referatet är inte sammanhängande och begripligt.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande, begripligt och väldisponerat. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
För många brott mot skriftspråkets normer och språkriktighet finns.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.