Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen och beskrivande text

Skapad 2020-11-23 11:49 i Sätra skola Linköping
Grundskola 6 Svenska Biologi

Anpassningar i naturen

Efter avslutat arbetsområde har du visat att du kan:

Nivå 1
Nivå 2 (E)
Nivå 3 (C)
Nivå 4 (A)
Berätta om livets utveckling
  • Bi  C 6
Når ej målen
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Hur växter och djur är anpassade till sina miljöer.
Når ej målen
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Hur djur kan hitta sin föda och klara sig från sina fiender.
Når ej målen
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Hur djur och växter förökar sig, hittar sig en partner eller försvarar sina ungar.
Når ej målen
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra.
Når ej målen
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Informations sökning
Når ej målen
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Genomföra undersökningar, bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Når ej målen
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Beskrivande text

Nivå 1
Nivå 2 (E)
Nivå 3 (C)
Nivå 4 (A)
Koppling till uppgiften
Når ej målen
eleven följer instruktionen eleven skriver en i huvudsak fungerande text
eleven följer instruktionen eleven skriver en relativt väl fungerande text
eleven följer instruktionen eleven skriver en väl fungerande text
Innehåll
Når ej målen
Begripligt innehåll: - innehåller en beskrivning av hur djur samt växter anpassar sig till miljön och innehållet är begripligt. - innehåller en begriplig sammanställning hur djuren samt växter lever i vald miljö.
Relativt tydligt innehåll: - innehåller en beskrivning av hur djur samt växter anpassar sig till miljön och innehållet är relativt tydligt. - innehåller en relativt tydlig sammanställning hur djuren samt växter lever i vald miljö.
Tydligt innehåll: - innehåller en beskrivning av hur djur samt växter anpassar sig till miljön och innehållet är tydligt. - innehåller en tydlig sammanställning hur djuren samt växter lever i vald miljö.
Struktur
Når ej målen
uppbyggnaden går att följa
uppbyggnaden är tydlig textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord ansatser till styckesindelning finns
uppbyggnaden lyfter texten textuppbyggnad med hjälp av sambandsord i huvudsak fungerande styckesindelning finns
Språk
Når ej målen
ordvalet visar upp viss variation meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt tempusbruket stör inte förståelsen
ordvalet är relativt varierat meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
ordvalet är passande och höjer textens kvalitet meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt tempus används på ett riktigt sätt
Skriv regler
Når ej målen
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet stavfel förekommer men de stör inte texten
relativt få fel i användningen av skiljetecken relativt få stavfel som inte stör förståelsen
få fel i användningen av skiljetecken få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: