Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20 (SvA)Nationella prov del:A

Skapad 2020-11-23 20:33 i Valhallaskolan Halmstad
HT-20 (SvA)Nationella prov delprov:A muntligt
Grundskola 6 Svenska som andraspråk

Nationella prov SvA, del A muntlig del hösten 2020

Redogörelse

E
C
A
Innehåll
Eleven: - klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. - redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven: - klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. - redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven: - klarar väl att hålla sig till ämnet. - redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande: - huvuddel samt - inledning och/eller avslutning
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande: - huvuddel samt - inledning och/eller avslutning
Redogör välutvecklat med väl fungerande: - huvuddel - inledning och avslutning
Språk
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd.
Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd.
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang
Klarar relativt väl att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang
Klarar väl att: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang

Samtal

E
C
A
Kommunikation
Eleven: - Upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - för till viss del samtalet framåt
Eleven: - Upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - för samtalet framåt
Eleven: - Upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om - fördjupar eller breddar samtalet
Innehåll
- klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet - framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
- klarar relativt väl att hålla sig till ämnet - framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
- klarar väl att hålla sig till ämnet - framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd.
Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: