Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnenas små byggstenar, grundläggande kemi

Skapad 2020-11-23 21:02 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi

Lärandematris kemi: atomer och molekyler

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Atommodellen, kemiska språket, luftens innehåll
Du visar grundläggande kunskaper om atomers uppbyggnad, det kemiska språket och luftens innehåll.
Du visar goda kunskaper om atomers uppbyggnad, det kemiska språket och luftens innehåll.
Du visar mycket goda kunskaper om atomers uppbyggnad, det kemiska språket och luftens innehåll.
Faktakunskaper
Fasövergångar, temperaturskalor.
Du visar grundläggande kunskaper om vad som sker vid fasövergångar. Du kan förklara hur Celsiusskalan fungerar.
Du visar goda kunskaper om vad som sker vid fasövergångar. Du kan förklara hur Celsiusskalan fungerar och jämföra med någon av de andra temperaturskalorna.
Du visar mycket goda kunskaper om vad som sker vid fasövergångar. Du kan förklara skillnaderna mellan Celsiusskalan, Kelvinskalan och Farenheitskalan.
Begrepp
Du kan använda och förklara många av de begrepp som ingår i arbetsområdet, men blandar också med vardagliga begrepp i dina förklaringar.
Du använder för det mesta naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar, och du visar att du kan de flesta av arbetsområdets begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar. Du använder alla begrepp på rätt sätt och i rätt sammanhang.
Kretslopp
Du kan på ett enkelt sätt förklara kretsloppet hos ett av grundämnena kol eller kväve.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara kretsloppet hos ett av grundämnena kol eller kväve.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara kretsloppet hos ett av grundämnena kol eller kväve.
Laborationer
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt och du följer instruktionen.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt och du följer instruktionen.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt och du följer instruktionen.
Laborationsrapporter
Du kan redogöra för dina resultat i enkla rapporter med t.ex. tabeller och diagram. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan redogöra för dina resultat i utvecklade rapporter med t.ex. tabeller och diagram. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan redogöra för dina resultat i välutvecklade rapporter med t.ex. tabeller och diagram. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: