Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slutuppgift "Prinsessan och mördaren"

Skapad 2020-11-24 09:38 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

På väg
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar mycket god läsförståelse genom att föra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan utgå från egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: