Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9: Färdighetstester v 48-49, ht 2020

Skapad 2020-11-24 10:15 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Bedömning av färdighetstester i skriftlig och muntlig förmåga i spanska åk 9 i november-december 2020.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Skrivuppgift: Un e-mail a tu amigo

Kunna kommunicera med en kompis i skrift Kunna berätta om hur du mår och vad du ska göra på jullovet
Du når ej ännu målen
E
C
A
Skriftlig interaktion
Förmåga att interagera skriftligt
I skriftlig interaktion på temat “skriv ett e-mail till en kompis” formulerar du dig ännu inte tillräckligt begripligt med fraser och meningar.
I skriftlig interaktion på temat “Skriv ett e-mail till en kompis” uttrycker du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du ställer en eller flera enkla frågor.
I skriftlig interaktion på temat “Skriv ett e-mail till en kompis” uttrycker du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du ställer frågor som leder interaktionen framåt.
I skriftlig interaktion på temat “Skriv ett e-mail till en kompis” uttrycker du dig relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du ställer frågor som leder interaktionen framåt.
Språkriktighet
Verbformer Tempus Adjektiv Artiklar
Du följer ännu inte språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt. - Du följer i huvudsak skrivregler gällande stavning och skiljetecken. - Du känner till de grundläggande grammatiska strukturerna och satsers uppbyggnad i presens och futurum.
Du följer språkliga normer på ett fungerande sätt. - Du följer skrivregler gällande stavning och skiljetecken på ett fungerande sätt. - Du behärskar relativt väl grundläggande grammatiska strukturer och satsbyggnad i presens och futurum.
Du följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt. - Du följer skrivregler gällande stavning och skiljetecken väl. - Du behärskar med säkerhet grundläggande grammatiska strukturer och satsbyggnad i presens och futurum.

Hörförståelse

Du når ej ännu målen
E
C
A
Hörförståelse
Hörförståelsetest
Du förstår och tolkar ännu inte de mest betydelsebärande orden och kända fraserna i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar de mest betydelsebärande orden och kända fraserna i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar huvuddelen av innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: