Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris

Skapad 2020-11-24 10:15 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola F
---------------------------->
------------------->
------------------->
Ny nivå
Kunskaper
Visa kunskap genom att beskriva och ge exempel
Du behöver träna för att få mer kunskaper inom magnetism.
Du visar dina kunskaper genom att beskriva hur en magnet fungerar och är uppbyggd i huvudsak rätt.
Du visar dina kunskaper genom att beskriva hur en magnet fungerar och är uppbyggd på atomnivå.
Du visar dina kunskaper genom att beskriva hur en magnet fungerar och är uppbyggd på atomnivå på ett utvecklat sätt med hjälp av exempel.
Använda Fysikens begrepp
Använda fysikaliska ord
Du behöver träna på att använda magnetismens begrepp.
Du använder magnetismens begrepp ibland.
Du använder magnetismens begrepp.
Du använder många av magnetismens begrepp konsekvent och korrekt.
Resonera kring Fysikaliska samband
Motivera hur magnetism fungerar
Du behöver träna på att resonera kring samband i magnetismen.
Du resonerar enkelt och i huvudsak rätt kring sambandet mellan kompasser och magneter.
Du resonerar kring sambandet mellan kompasser och magneter.
Du resonerar kring sambandet mellan kompasser och magneter och fördjupar genom att ge exempel.
Beskriva energikällor
Beskriva hur batterier fungerar.
Du behöver träna på att beskriva hur energikällor fungerar. Exempelvis ett batteri.
Du beskriver hur ett batteri fungerar exempelvis att den består av negativa och positiva laddningar.
Du beskriver de olika delarna i ett batteri och hur de påverkar varandra.
Du beskriver de olika delarna i ett batteri och hur de påverkar varandra samt kan koppla det till energins oförstörbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: