Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorisk analys

Skapad 2020-11-24 12:04 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Centralt innehåll

  • Sve  -   Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  • Sve  -   Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 3
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i en enkel analys av Jason Diakités tal .
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i en utförlig analys av Jason Diakités tal .
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i en utförlig och nyanserad analys av Jason Diakités tal.
Förmåga 2
[...] förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
Analysen är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Den är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska Diakités tal kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källtexten på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Analysen är sammanhängande och väldisponerad. Den är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska Diakités tal kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källtexten på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Analysen är sammanhängande och väldisponerad. Den är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska Diakités tal kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källtexten på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Förmåga 2
Kunskaper om språkriktighet i text [...]
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: