Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No-ämnena 6:an 2020

Skapad 2020-11-24 14:04 i Slättaskolan Falun
En sammanställd matris baserad på hur Slättaskolan arbetar
Grundskola 6 NO (år 1-3)

Matrisen visar först en bedömning av de kunskapskrav som finns gemensamt i biologi, fysik och kemi och sedan en bedömning av det centrala innehållet för respektive ämne. Allt centralt innehåll för 4-6 och de faktainriktade kunskapskraven har delats upp och lagts i olika årskurser av Slättaskolan.

Ej genomfört/ej närvarat
F
E
C
A
- Samtala och diskutera enkla frågor om ämnet, ställa frågor och bemöta åsikter som för samtalet framåt.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
- Söka naturvetenskaplig information där eleven kan diskutera källan och dess användbarhet. Eleven kan sedan använda denna info till text eller diskussion som passar till sammanhanget.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
- Genomföra enkla och färdigplanerade undersökningar/fältstudier/laborationer och bidra till extra frågor och planeringar att arbeta ifrån.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
-Använda utrustning såsom måttband, dator, uppslagsverk på ett säkert sätt.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
- Dokumentera undersökningar, ge förslag på förbättring av undersökning samt kunna jämföra och diskutera provresultat.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Biologi Biologisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har DELVIS visat kunskaper om biologisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har visat UTVECKLADE kunskaper om biologisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har visat VÄL UTVECKLADE kunskaper om biologisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Fysik Fysikalisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har DELVIS visat kunskaper om fysikalisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har visat UTVECKLADE kunskaper om fysikalisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har visat VÄL UTVECKLADE kunskaper om fysikalisk fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Kemi Kemins fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har inte fått chansen att visa sina kunskaper eller har inte närvarat på tillfälle när kunskapen kan uppvisas.
Eleven har fått chansen att visa sina kunskaper men har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven har DELVIS visat kunskaper om kemins fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har visat UTVECKLADE kunskaper om kemins fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Eleven har visat VÄL UTVECKLADE kunskaper om kemins fakta och begrepp, samband mellan dem, historia och viktiga upptäckter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: