Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färdighetstester spanska 7, v 48-49, ht 2020

Skapad 2020-11-24 14:16 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7

Resultat på färdighetstester

Tala

Du uppfyller inte kraven för E ännu.
E
C
A
Muntligt färdighetstest v 48
Samtala på spanska, d v s ställ frågor och berätta, om de ämnen vi har jobbat med under terminen. Samarbeta och hjälps åt att få kommunikationen att fungera.
I interaktion på välbekanta teman uttrycker du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder du någon strategi för att försöka underlätta och förbättra interaktionen.
I interaktion på välbekanta teman uttrycker du dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder du strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen
I interaktion på välbekanta teman uttrycker du dig relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder du strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Hörförståelse

Du uppfyller inte kraven för E ännu.
E
C
A
Hörförståelsetest v 49
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: