Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsuppgift: stora tekniska system

Skapad 2020-11-24 16:33 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 8 Teknik

Den här matrisen visar resultatet av bedömningsuppgiften.

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att
identifiera och analysera tekniska lösningar, som exempelvis material, utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • Tk
  • Tk  7-9
Har översiktligt identifierat de tekniska lösningar som ingår i det aktuella systemet och beskriver dessa övergripande korrekt.
Har identifierat de tekniska lösningar som ingår i det aktuella systemet och beskriver dessa korrekt.
Har på ett välutvecklat sätt identifierat och beskrivit de tekniska lösningar som ingår i det aktuella tekniska systemet.
Förmåga att
identifiera och analysera tekniska lösningar, som exempelvis material, utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • Tk
  • Tk  7-9
Har identifierat och beskrivit någon av de komponenter som ingår i det aktuella systemet på ett riktigt sätt.
Har identifierat och beskrivit flera av de komponenter som ingår i det aktuella system på ett riktigt och detaljerat sätt.
Har identifierat och beskrivit flera av de komponenter som ingår i det aktuella systemet på ett riktigt och detaljerat sätt, samt med säkerhet motiverat sin beskrivning.
Förmåga att
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • Tk
  • Tk  7-9
Använder relevanta begrepp på ett enkelt sätt. Exempel på begrepp: generator, elektroniska, kraftstation, pumpstation, kraftverk
Använder relevanta begrepp på ett mer utvecklat sätt.
Använder relevanta begrepp på ett väl utvecklat och naturligt sätt.
Förmåga att
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
  • Tk
  • Tk  7-9
Resonerar vid minst 1 tillfälle i 2 konsekvensled hur olika val påverkar systemet och/eller samhället i stort.
Resonerar vid minst 2 tillfällen i 2 konsekvensled hur olika val påverkar systemet och/eller samhället i stort.
Resonerar vid minst 2 tillfällen i 2 konsekvensled och 1 tillfällen i 3 led hur olika val påverkar systemet och/eller samhället i stort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: