Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Antikens Religioner HT20

Skapad 2020-11-24 18:40 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Religioner i Antikens Egypten, Grekland och Rom. Tro - Dyrkan - Livsmönster
Grundskola 7 Religionskunskap

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Nivå E
Nivå C
Nivå A
RESONERA, DISKUTERA OCH MOTIVERA
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang där du till viss del för diskussionerna framåt Du ger några viktiga argument som hör till ämnet.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt Du ger flera viktiga argument som hör till ämnet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
BESKRIVA OCH FÖRKLARA
Du förklarar och ger exempel
Du beskriver, ger flera exempel och förklarar mer ingående hur t ex orsaker och konsekvenser
Du beskriver, ger många exempel och förklarar mycket ingående t ex orsaker och konsekvenser
UNDERSÖKA, SE SAMBAND/LIKHETER OCH SKILLNADER, ANALYSERA OCH JÄMFÖRA
Du ser enkla samband/likheter och skillnader, gör enstaka analyser och kommer fram till enkla slutsatser.
Du ser inte helt självklara samband/likheter och skillnader, gör ett flertal analyser och kommer fram till ganska avancerade slutsatser.
Du ser ej självklara samband/likheter och skillnader, gör många analyser och kommer fram till långtgående slutsatser.
ANVÄNDA CENTRALA BEGREPP
Du använder viktiga nyckelord på ett i huvudsak fungerande sätt och visar förståelse för enstaka centrala begrepp inom historia och religion.
Du använder viktiga nyckelord på ett relativt väl fungerande sätt och visar förståelse för flera centrala begrepp inom historia och religion.
Du använda viktiga nyckelord på ett väl fungerande sätt och visar förståelse för många centrala begrepp inom historia och religion.
ANVÄNDA KARTOR, KÄLLOR, METODER OCH TEKNIKER
Du använder kartor och andra historiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder kartor och andra historiiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder kartor och andra historiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
KUNSKAPER
Du har grundläggande (fakta) kunskaper
Du har goda (fakta) kunskaper
Du har mycket goda (fakta) kunskaper
VÄRDERA OCH UTTRYCKA ÅSIKTER
Du värderar en eller någon åsikt och uttrycker dig med enkla resonemang som bygger på till viss del underbyggda argument och du kan i viss mån växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du värderar några åsikter och uttrycker dig med utvecklade resonemang som bygger på relativt väl underbyggda argument och du kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du värderar ett flertal olika åsikter och uttrycker dig med välutvecklade resonemang som bygger på väl underbyggda argument och du kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: