Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 4

Skapad 2020-11-25 12:06 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Fantasirummet - vem bor här?
Grundskola F – 6 Slöjd

Lärandematris åk 4 för bedömning av slöjdkunskaper.

Formge och framställa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktioner
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
lyssnar på lärarens genomgångar och övriga instruktioner som behövs för att formge och framställa ett tittskåp i olika material.
lyssnar noga på genomgångar och övriga instruktioner som behövs för att formge och framställa ett tittskåp i olika material. De flesta delarna är noggrant ihopsatta.
lyssnar noga på genomgångar och övriga instruktioner. Jag kan självständigt söka upp information som behövs för att formge och framställa ett tittskåp i olika material. Alla delar är välgjorda och noggrant ihopsatta.
Hantverksteknik
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
använder verktyg på ett rätt och oftast säkert sätt, samt behärskar en del tekniker på en grundläggande nivå.
använder verktyg på ett rätt och säkert sätt, samt behärskar nästan alla givna tekniker på en högre nivå.
använder verktyg på ett rätt och säkert sätt, samt behärskar alla givna tekniker på en hög nivå.
Idéutveckling
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
har funderat igenom hur jag ska göra innan jag sätter igång. Jag har gjort en enkel skiss och ritning.
tänker noga igenom hur jag ska gå tillväga och vilka material och verktyg som behövs. Jag har gjort en noggrann skiss och ritning.
tänker noga igenom hur jag ska gå tillväga och vilka material och verktyg som behövs. Jag gör ordentliga skisser och ritningar, kanske en modell i kartong först, för att testa.

Välja och motivera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Handlingsalternativ
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
kommer igång nästan direkt, men kanske inte använder hela lektionstiden till slöjdande.
kommer alltid igång direkt, vet vad jag ska göra och har ett mål i sikte. Jag ser till att slutföra påbörjade projekt.
äger min slöjdprocess helt och hållet. Jag hämtar inspiration utifrån och gör det till mitt, samt utvecklar mitt slöjdande.
Tillvägagångssätt
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
tänker på miljön och kan lösa enkla problem med lite hjälp av läraren. Jag försöker jobba helt självständigt, fast behöver öva på att ha tålamod.
tänker på miljön och tar ansvar för mitt arbete. Jag löser de flesta problem helt själv och har bra tålamod.
tänker på miljön och tar ansvar för mitt arbete. Jag har bra tålamod, hittar på nya lösningar och klarar av att lösa de allra flesta problem själv, även svårare.

Analysera och värdera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsinsatsen
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag redovisar kortfattat med ord och någon bild hur mitt tittskåp blev, samt hur det kan bli bättre. Jag använder några slöjdbegrepp.
skriver oftast i loggboken hur jag har jobbat och dokumenterar mitt arbete med foto/film. Jag redovisar med både ord och bild hur mitt tittskåp blev samt förklarar med några exempel varför det kan bli bättre. Jag använder flera slöjdbegrepp.
skriver i loggboken hur jag har jobbat och dokumenterar mitt arbete med foto/film varje gång. Jag redovisar med ord och bild hur mitt tittskåp blev samt förklarar med flera exempel varför det kan bli bättre. Jag använder många slöjdbegrepp.

Tolka slöjdföremåls uttryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka
Jag
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
berättar kortfattat om tittskåpets symboler, färg, form och material, och om personen som bor där.
berättar om tittskåpets symboler, färg, form och material. Jag beskriver hur det syns att personen bor där.
berättar om tittskåpets symboler, färg, form och material. Jag beskriver med flera exempel hur det syns att personen bor där.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: