Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT20 LäST

Skapad 2020-11-25 16:09 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
E
C
A
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Du kan förstå och diskutera olika slags textera budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags textera budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags textera budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: