Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, grundsär 1-3

Skapad 2020-11-26 08:56 i Edsskolan Östhammar
Grundsärskola 1 – 6 Svenska
ordavkodning och flyt
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Du kan den flesta bokstäverna och vet hur de låter. Du känner igen vanligt förekommande ord som t ex jag, vi, och. är...
Du växlar mellan olika tekniker. Både ljudar och läser helord.
Du kan ljuda dig genom enkla bekanta och elevnära texter.
Du kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter på egen hand.
Du kan med visst flyt läsa berättande texter med känt innehåll.
Du kan med flyt läsa berättande texter med känt innehåll .

Läsning

 • Sv   läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv   bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
läsförståelse
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Du kan svara på frågor med hjälp av bild och text i enkla böcker med känt innehåll.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner.
Du kan med stöd av frågor till viss del återberätta handlingen/innehållet.
Genom att svara på frågor om innehållet visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet så att andra förstår visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet som är relevant visar du förståelse för texterna.

Skrivning

 • Sv   skriva texter för olika syften och mottagare,
Språkets struktur
 • Sv  1-6
Du kan forma alla bokstäver.
Du skriver orden som de låter.
Du blandar stora och små bokstäver när du skriver.
Du kan skriva meningar med hjälp och stöd.
Du har tydliga mellanrum mellan orden.
Du har börjat använda dig av stor bokstav och punkt.
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken i dina skrivna texter.
Du kan stava en del vanligt förekommande ord rätt, både ljudenligt och ljudstridigt.
Olika typer av texter
 • Sv  1-6
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en berättande mening till en bild.
Du kan skriva enkla meddelande till en annan mottagare.
Du kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Du kan skriva texter med flera meningar. Du kan skriva texter som passar till bilder.
Du kan skriva texter med handling tydligt och innehåll.

Tala, lyssna och samtala

 • Sv   tala och samtala i olika sammanhang,
Tala och samtala
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
 • Sv  1-6
Du kan med hjälp av en bild eller tecken berätta om något du varit med om eller lärt dig.
Du kan ställa en fråga och svara på en fråga.
Du kan uttrycka en önskan eller känslor.
Du kan planera en muntlig presentation, till exempel berätta om en händelse eller en författare.
Du kan med med hjälp av ex. bilder genomföra en muntlig presentation.
Du kan rita eller skriva en tankekarta och med den genomföra en muntlig presentation.
Du kan med stödord genomföra en muntlig presentation.
Du kan använda olika verktyg och digitala medier vid en presentation.
Lyssna
 • Sv  1-6
Du kan lyssna när någon läser eller berättar något. . .
Du kan lyssna utan att avbryta.
Du kan följa en enkel muntlig gruppinstruktion,
Du kan lyssna aktivt på instruktioner.

Informationssökning

 • Sv   söka och värdera information från olika källor.
Informationssökning
 • Sv  1-6
Du kan med stöd och hjälp söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information genom böcker.
Du kan söka information genom sökmotorer på internet..
Källkritik
Du ska med stöd kunna bedöma om informationen från givna källor är användbart.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: