Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, grundsär år 1-6

Skapad 2020-11-26 09:38 i Edsskolan Östhammar
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen

Mönster och strukturer i naturen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Solen, månen och planeterna
Du kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Du kan föra enkla resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett delvis fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
Växter och djur
  • NO
  • NO
  • NO
  • NO  1-6
Du ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Du ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Du ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Vatten
Utifrån egna iakttagelser kan du bidra till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan du föra enkla resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan du föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
Vattnets betydelse för liv på jorden
Du medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Du beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt
Du beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Miljö
I samtal om miljöfrågor kan du bidra till resonemang om hur källsortering återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan du föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan du föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
Hållbar utveckling
Du kan ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
informationssökning
Du kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet
Undersökningar och dokumentation
Du kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten
Du kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten
Du kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppen
Du kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Du kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Du kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Hälsa och ohälsa
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar du till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för du enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för du välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
Sexualitet
Dessutom bidrar du till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för du enkla resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för du välutvecklade resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Ämnesspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: