Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, grundsär 1-6

Skapad 2020-11-26 09:54 i Edsskolan Östhammar
Grundsärskola 1 – 6 Samhällsorienterande ämnen

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsepoker.
  • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar.
  • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, religioner och levnadsvillkor.
  • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
  • söka granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hemmortens historia
Du kan **bidra** till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **enkla** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Historiska händelser forntiden
Med hjälp av tidslinjer visar Du på någon tidsperiod och **bidrar** till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar Du på tidsperioder och för **enkla** resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar Du på tidsperioder och för **välutvecklade** resonemang om forntiden.
Kristendomens betydelse i Sverige
Du kan **medverka** i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskrivakristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskrivakristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Världsreligioner
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion **bidrar** Du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på **någon** likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för Du **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för Du **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor och livsåskådningar
Du kan samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att **bidra** till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på **någon** handling och dess konsekvens.
Du kan samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **delvis fungerande** sätt samt exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Du kan samtala om livsfrågor med betydelse för dig genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett **väl fungerande** sätt samt exempel på handlingar och deras konsekvenser.
Kartor
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera dig och för att visa på **någon** plats och **något** land med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera dig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera dig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Fältstudier
Du **medverkar** också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Du genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **delvis fungerande** sätt.
Du genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett **väl fungerande** sätt.
Befolkning och bebyggelse
Du **bidrar** till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du för **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du för **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Globala miljöfrågor
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan Du **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan Du ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan Du ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Lagar och regler
Du kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och reger och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Politiska val och styrelsesätt, mänskliga rättigheter
Du kan **medverka** i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Nationella minoriteterna
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Yrken
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och **bidrar** till resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **enkla** resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för **välutvecklade** resonemang om hur de kan användas.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: