Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marketing Forces

Skapad 2020-11-26 13:08 i Bessemerskolan Sandviken
Matris till gammalt nationellt prov, Eng 6
Gymnasieskola Engelska

F
Följande beskrivningar är exempel på F-kriterier för en text.
E
C
A
Språk
Texten har problem med antingen språklig variation, vilket gör texten enformig; struktur, t.ex. ingen/bristfällig styckesindelning; flyt och tydlighet - innehållet är svårt att förstå t.ex. på grund av grammatikfel, felaktiga ordval, stavning, eller meningskonstruktioner.
Eleven kan formulera sig med flyt, relativt varierat, tydligt, och relativt strukturerat.
Eleven kan formulera sig med flyt och variaration, tydligt, relativt ledigt och strukturerat.
Eleven kan formulera sig med flyt och variation, nyanserat, tydligt, ledigt och strukturerat.
Anpassning till syfte, mottagare, situation
Språket är informellt, innehåller flera ord på annat språk än engelska. Instruktionerna följs inte/ för få exempel/ för ytlig diskussion/ ingen slutsats.
Eleven väljer innehåll och språk med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Innehåller några exempel och/eller innehåller en godtagbar diskussion och slutsatser.
Eleven väljer innehåll och språk med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Innehåller flera exempel och/eller innehåller en relativt djupgående diskussion och slutsatser.
Eleven väljer innehåll och språk med anpassning till syfte, mottagare och situation. Innehåller flera goda exempel utifrån olika perspektiv och/eller innehåller en djupgående diskussion med relevanta slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: