Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MEKANIK År 9. Ht20

Skapad 2020-11-27 15:53 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av fysiktestet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i testet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 9 Fysik

Utvärdering av fysiktestet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i testet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade.
Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

MASSA vs TYNGD

Uppgift 1a
Enheten för kraft?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
Tyngden av 1 kg?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4
Hur stor kraft fodras för att lyfta ett föremål som väger 10 kg?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 14
Du lyfter två föremål med tyngden 300 N och 250 N. Hur stor massa har föremålen.
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

KRAFTER

Uppgift 19
För att en kraft ska vara helt bestämd måste man känna till tre saker. Vilka?
Inte svarat. Svarat fel.
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Rita krafter
Uppgift 2
Inte ritat krafter. Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Ritat krafter men inte skalenligt. Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Ritat skalenliga krafter. Visar god förståelse för begreppet.
Samverkande krafter
Uppgift 3a
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Motverkande krafter
Uppgift 3b Uppgift 5
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Sammansatta krafter
Uppgift 22
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.
Resultant
Uppgift 13 Uppgift 16
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för uppgifterna.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgifterna.
Visar god förståelse för uppgifterna.
Uppgift 21
F1 och F2 har samma angreppspunkt. Bestäm resultanten.
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.
Uppgift 24
F1 och resultanten kända. Bestäm F2.
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.

CENTRAL RÖRELSE

Centralrörelse
Uppgift 9a
Fel svar
Inte gjort
Rätt svar
Centripetalkraft
Uppgift 9b Uppgift 10a Uppgift 10 b (Riktning)
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

RÖRELSE

Medelfart
Formel (Ordsamband)
Inte gjort.
Fel svar
Rätt svar
Sträcka (s)- hastighet (v) - tid (t)
Uppgift 7 Uppgift 17 Bestäm v
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.
Sträcka (s)- hastighet (v) - tid (t)
Uppgift 23
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Sträcka (s)- hastighet (v) - tid (t)
Uppgift 11 Bestäm s
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Sammansatt rörelse
Uppgift 22a,b
Inte svarat. Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse uppgiften.
Visar god förståelse uppgiften.
Relativ rörelse
Uppgift 15a,b
Fel svar
Inte svarat
Delvis rätt svar
Rätt svar
Acceleration
Uppgift 8a
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Acceleration
Uppgift 8b (Enhet)
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar

OMDÖME

Du har inte grundläggande kunskaper om kunskapsområdet MEKANIK. OBS! Du behöver öva mer på det och därefter redovisa dina kunskaper igen. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat grundläggande kunskaper om kunskapsområdet MEKANIK och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Fortsätter du att öva på området så lär du dig ännu mer. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat goda kunskaper om kunskapsområdet MEKANIK och kan beskriva dem på ett fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: