Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och elektrokemi

Skapad 2020-11-27 18:46 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Lärandematris för arbetsområdet om periodiska systemet och elektrokemi.
Grundskola 8 – 9 Kemi
E
C
A
Begrepp och teori
Du känner till och kan använda många av begreppen i begreppslistan på ett ganska bra sätt.
Du känner till och kan använda de flesta av begreppen i begreppslistan på ett bra sätt.
Du känner till de flesta begreppen i begreppslistan och visar säkerhet i att använda dem.
Begrepp och teori
Atomer, joner och periodiska systemet.
Du kan rita atomer och joner, och använda periodiska systemet på ett enkelt sätt. Du känner till vad perioder och grupper är. Du kan avgöra om ett ämne är i atom- eller jonform. Du känner till några grupper i periodiska systemet.
Du kan resonera kring ämnens egenskaper utifrån deras position i periodiska systemet på ett enkelt sätt. Du kan ange laddningen för de vanligaste jonerna. Du känner till flera grupper i periodiska systemet, och vet vad som kännetecknar dem.
Du kan resonera kring ämnens egenskaper utifrån deras position i periodiska systemet på ett utvecklat sätt.
Begrepp och teori
Spänningsserien samt ädla och oädla metaller. Redoxreaktioner - reduktion och oxidation.
Du kan använda elektrokemiska spänningsserien för att avgöra vad som kommer att hända om en metall läggs i en jonlösning. Du känner till begreppen oxidation och reduktion, samt vad de betyder. Du kan ge exempel på hur redoxreaktioner kan påverka vår vardag.
Du kan resonera mer utvecklat för vad som händer samt skriva en enkel reaktionsformel. Du kan förklara ganska utvecklat hur redoxreaktioner kan påverka vår vardag.
Du kan skriva en balanserad reaktionsformel för den reaktion som sker. Du kan förklara hur redoxreaktioner kan påverka vår vardag på ett utvecklat sätt, samt skriva reaktionsformler för detta.
Begrepp och teori
Elektrolys.
Du vet vad en elektrolys är och kan med ord avgöra vad som händer vid en elektrolys. Du kan ge exempel på användningsområden för elektrolys.
Du kan redogöra för vad som händer vid en elektrolys på ett mer utvecklat sätt, och skriva en enkel reaktionsformel. Du kan på ett ganska utvecklat sätt redogöra för vad elektrolys kan användas till.
Du kan skriva en balanserad reaktionsformel för vad som händer vid en elektrolys.
Begrepp och teori
Batterier.
Du känner till hur ett enkelt batteri är uppbyggt. Du känner till begreppet galvaniskt element.
Du kan redogöra för hur elektricitet bildas i ett galvaniskt element på ett enkelt sätt.
Du kan redogöra för hur elektricitet bildas i ett galvaniskt element på ett utvecklat sätt.
Naturvetenskapliga undersökningar
Du kan skriva en enkel planering med viss struktur och systematik.
Du kan skriva en planering med relativt god struktur och systematik.
Du kan skriva en planering med god struktur och systematik.
Naturvetenskapliga undersökningar
Du kan genomföra en laboration på ett säkert sätt.
Naturvetenskapliga undersökningar
Du kan skriva en enkel labbrapport med viss struktur. Du kan dra en enkel slutsats av dina resultat.
Du kan skriva en labbrapport med god struktur. Du kan dra en relativt utvecklad slutsats av dina resultat.
Du kan skriva en labbrapport med mycket god struktur. Du kan dra en utvecklad slutsats av dina resultat och komplettera den med reaktionsformler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: