Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Del A Svenska

Skapad 2020-11-27 18:26 i Hälsinggårdsskolan Falun
Sammanställning för NP Del A (muntligt) för svenska. Längst ner i matriser ser du helhetsbedömningen och ditt delprovsbetyg.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Presentera ett underlag

Du har inte nått målen för den här aspekten
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån Frågor att fundera över med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån Frågor att fundera över med utvecklade och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån Frågor att fundera över med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett engagerande/intresseväckande sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett engagerande och intresseväckande sätt.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna t.ex. beträffande ordval.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval.

Leda en diskussion

Du har inte nått målen för den här aspekten
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt. Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
Se under momentet Presentera ett underlag.
Se under momentet Presentera ett underlag.
Se under momentet Presentera ett underlag.

Delta i diskussioner

Du har inte nått målen för den här aspekten
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som till viss del för diskussionen framåt. Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionen framåt. Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionen framåt och fördjupar och breddar dem. Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Se under momentet Presentera ett underlag.
Se under momentet Presentera ett underlag.
Se under momentet Presentera ett underlag.

Helhetsbedömning

Du har inte nått målen för den här aspekten
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: