Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta - åk 5 HT 2020

Skapad 2020-11-29 14:53 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap

Bröderna Lejonhjärta - åk 5 HT 2020

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Budskap & upplevelse
Budskap - vad är det bokens författare vill säga till läsaren?
Du behöver träna mer på att förstå och diskutera berättelsens budskap.
Du kan för det mesta förstå och diskutera berättelsens budskap på ett enkelt sätt. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Du kan förstå och diskutera berättelsens budskap genom utvecklade resonemang. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Du kan på ett utmärkt sätt förstå och diskutera berättelsens budskap genom utvecklade resonemang. Du tar hjälp av det du själv har varit med om.
Budskap & upplevelse
Läsupplevelse - Hur upplever du det du har läst?
Du behöver vuxenstöd för att beskriva hur du upplever det du har läst.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse om läsningen.
Du kan beskriva din upplevelse om läsningen ordentligt.
Du kan på ett detaljerat och noggrant sätt beskriva din upplevelse om läsningen.
Skriva texter
Att i loggboken kunna skriva korta texter som är lätta för mottagaren att förstå.
Du behöver vuxenstöd för att kunna kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning
Du behöver vuxenstöd för att kunna stava de vanligaste orden rätt i dina texter.
Du stavar för det mesta rätt på den vanligaste orden i dina texter men har svårt att stava de ord som är lite svårare.
Du är ganska säker på stavningen på de flesta ord i dina texter.
Du stavar de allra flesta orden med mycket god säkerhet.
Skrivregler
Skiljetecken
Du behöver vuxenstöd för att på ett korrekt sätt använda vanliga skrivregler t ex punkt och stor bokstav, kommatecken, styckeindelning samt stor bokstav på egennamn.
Du kan för det mesta använda de vanligaste skrivreglerna korrekt i dina texter.
Du använder de vanligaste skrivreglerna någorlunda korrekt i dina texter och kanske försöker du dig också på att skriva dialoger.
Du använder många olika sorters skiljetecken med god säkerhet.
Skrivregler
Språkriktighet
Du behöver vuxenstöd för att använda rätt meningsbyggnad, rätt tempus samt variera hur du börjar dina meningar.
Du kan med viss säkerhet använda rätt meningsbyggnad, rätt tempus samt försöker variera hur du börjar dina meningar.
Du börjar bli säker på använda rätt meningsbyggnad, rätt tempus samt varierar mer och mer hur du börjar dina meningar.
Du använder rätt meningsbyggnad, rätt tempus och varierar ditt språk genom att t ex börja dina meningar på olika sätt för att locka läsaren att läsa vidare.
Berättande texter
Skriva berättande texter
Du behöver vuxenstöd för att skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du skriver berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: