Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos Halloween à l'hôtel

Skapad 2020-11-29 20:21 i Kärlekens skola Halmstad
Testar hör- och läsförståelse, vokabulär, verbanvändning, skriftlig förmåga.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Diagnosen har kollat av läs- och hörförståelse, arbetsområdets vokabulär (ord och fraser), verbanvändning samt skriftlig förmåga (berätta om vad man ska göra på lovet).

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet eller delar av tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet eller delar av texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Arbetsområdets vokabulär
Du har lärt dig en del ord och fraser kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem korrekt i meningar.
Verbanvändning
Futurum (presens av hjälpverbet + infinitiv)
Du har lärt dig en del former och kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använda dem korrekt i meningar.
Possessiva pronomen
Kunna använda sig av possessiva pronomen i 1:a-3:e person singular (min, mitt, mina osv)
Du kan några enstaka former men har svårt att använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta former och kan använda de flesta av dem i meningar.
Du har lärt dig alla former och kan använda dem i meningar.
Skriva
Ett mejl om vad man ska göra på lovet (med hjälp av stödord på franska)
Du formulerar dig enkelt och begripligt med enstaka fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du beskriver relativt utförligt.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du beskriver utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: