Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Matematik år 4-6

Skapad 2020-11-29 23:57 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Grundskola 4 – 6 Matematik

Matematik

Problemlösning

  • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
  • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Du löser enkla problem och väljer lösningsmetod med stöd. Du förklarar på ett enkelt sätt hur du har tänkt.
Du löser enkla problem och väljer lösningsmetod. Du förklarar hur du har tänkt.
Du löser enkla problem och väljer olika typer av lösningsmetoder. Du kan genom logiska resonemang förklara hur du har tänkt.
Du löser problem i flera steg och väljer lämpliga lösningsmetoder. Du för utvecklade logiska resonemang och kan på ett tydligt sätt förklara hur du har tänkt. Du kan bedöma resultatets rimlighet i förhållande till problemet.

Taluppfattning och tals användning

Tal
Du förstår positionssystemet med naturliga tal upp till 1000.
Du förstår positionssystemet med naturliga tal upp till 10000.
Du förstår positionssystemet med naturliga tal på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår positionssystemet med naturliga tal och decimaltal på ett i huvudsak fungerande sätt.
Bråk och decimaltal
Du känner till vanliga bråkformer och kan med stöd ordna dem efter storlek.
Du känner till vanliga bråkformer och kan ordna dem efter storlek.
Du känner till vanliga bråkformer, kan ordna dem efter storlek och göra enkla beräkningar.
Du känner till vanliga bråkformer, kan ordna dem efter storlek och göra enkla beräkningar. Du ser samband mellan bråk- och decimalform.
Addition och subtraktion
Du gör med visst stöd enkla beräkningar med överslagsräkning, skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal.
Du gör beräkningar med överslagsräkning, skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du gör beräkningar med överslagsräkning, skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal på ett fungerande sätt.
Du gör beräkningar med överslagsräkning, skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal och på ett väl fungerande sätt.
Multiplikation och division
Du gör med visst stöd enkla beräkningar med skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal.
Du gör beräkningar med överslagsräkning, skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du gör beräkningar med överslagsräkning, skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal på ett fungerande sätt.
Du gör beräkningar med överslagsräkning, skriftliga metoder och huvudräkning med naturliga tal på ett väl fungerande sätt.

Algebra

Obekanta tal
Du förstår med visst stöd likhetstecknets betydelse och löser enkla uppgifter där ett obekant tal ingår.
Du förstår likhetstecknets betydelse och löser enkla uppgifter där ett obekant tal ingår.
Du förstår likhetstecknets betydelse och löser enkla uppgifter där minst ett obekant tal ingår på ett fungerande sätt.
Du förstår likhetstecknets betydelse och löser enkla ekvationer.
Talföljder och mönster
Du ser hur enkla talföljder och mönster är uppbyggda med visst stöd.
Du ser hur enkla talföljder och mönster är uppbyggda.
Du ser hur enkla talföljder och mönster är uppbyggda och konstruerar egna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ser hur enkla talföljder och mönster är uppbyggda och konstruerar egna på ett fungerande sätt.

Geometri

Geometriska objekt
Du känner igen vanliga tvådimensionella geometriska objekt och kan med stöd konstruera dem.
Du känner igen vanliga tvådimensionella geometriska objekt och kan konstruera dem. Du kan beräkna omkrets på några av dem.
Du känner igen vanliga tvådimensionella geometriska objekt och kan konstruera dem. Du kan beräkna omkrets och area på några av dem.
Du känner igen och kan beskriva egenskaper hos vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt. Du kan beräkna omkrets och area på några tvådimensionella objekt.
Måttenheter
Du känner till vanliga måttenheter och kan med stöd göra omvandlingar mellan dem.
Du känner till vanliga måttenheter och kan göra omvandlingar mellan dem.
Du känner till vanliga måttenheter och kan göra omvandlingar mellan dem. Du kan konstruera och jämföra vinklar.
Du känner till vanliga måttenheter och kan göra omvandlingar mellan dem. Du kan konstruera, jämföra och göra beräkningar med vinklar.

Sannolikhet och statistik

Tabeller och diagram
Du kan hämta fakta ur tabeller och rita enkla stapeldiagram
Du kan hämta fakta ur tabeller och rita enkla stapeldiagram. Du kan jämföra fakta.
Du kan hämta fakta ur tabeller och rita några olika typer av diagram. Du kan jämföra fakta och tolka data på ett fungerande sätt.
Du kan hämta fakta ur tabeller och rita några olika typer av diagram. Du kan jämföra fakta och tolka data på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: