Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Ma delprov A

Skapad 2020-11-30 09:13 i Björkvallsskolan Uppsala
Sammanfattning av elevens resultat på delprov A
Grundskola 7 – 9 Matematik

Sammanfattning av elevens resultat på delprov A i matematik

Kunskapskraven

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Metod, begrepp, problemlösning
E1
C1
A1
Metod, begrepp, problemlösning
E2
C2
A2
Resonemang
E3
C3
A3
Resonemang
E4
C4
A4
Kommunikation
E5
C5
A5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: