Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och väder

Skapad 2020-11-30 09:48 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Växtodling

Matris kopplat till uppgift klimat och väder

E
D
C
B
A
Eleven redogör också _____ för klimatets, vattnets och vattenkvalitetens betydelse i samband med växtodling samt hur man på bästa sätt påverkar växternas tillgång på vatten.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: