Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Hemkunskap -åk 7-9

Skapad 2020-11-30 10:25 i Resursskolan Blentarp Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och -------------------------------------------------------------------------------------- - värdera val och handlingar i hemmet och som konsument, samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Har arbetat med
E
C
A
Kommentarer
Mat och måltider
Eleven tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder
Eleven använder metoder och livsmedel på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder metoder och livsmedel på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder metoder och livsmedel på ett väl fungerande sätt. Eleven använder utrustning på ett säkert sätt.
Hälsa, ekonomi och miljö i måltiden
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Planering och utvärdering
Eleven planerar och ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven planerar och ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven planerar och ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Individuella behov i måltiden
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumentekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Elev kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Elev kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Elev kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Hållbar utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: