Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsuppgift, Prio 8 kapitel 2

Skapad 2020-11-30 12:59 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 8 Matematik

Bedömningsuppgift algebra, Prio 8 kapitel 2

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar grundläggande kunskaper om talföljder, t.ex. genom att skapa en korrekt talföljd i någon av deluppgifterna.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna produkter av en talföljd. Eleven väljer någon talföljd och beräknar produkterna.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att beräkna produkterna av talföljderna. Eleven väljer minst två nya talföljder med annan differens än 1 och beräknar produkterna.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna produkterna av talföljderna. Eleven påbörjar en algebraisk beskrivning.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses, Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven väljer t.ex. en ny talföljd, beräknar produkterna och drar någon korrekt slutsats i minst en av deluppgifterna.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven väljer t.ex. att undersöka flera talföljder både med differensen 1 och med andra differenser samt beskriver sitt resultat.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven bevisar eller troliggör sambandet, t.ex. genom att undersöka nya talföljder, eller visar sambandet med hjälp av algebra.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring någon undersökning, t.ex. drar någon korrekt slutsats om differensen mellan produkterna.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang, t.ex. genom att ange att differensen mellan produkterna är kvadraten på differensen i talföljden.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring sambanden. Eleven troliggör t.ex. med fler talföljder med annan differens eller bygger slutsatsen på algebraiska beräkningar. Eleven behandlar hela problemet.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgiften men är möjliga att förstå och går att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: