Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, bedömningsmatris åk 7 - 9

Skapad 2020-11-30 14:49 i Britsarvsskolan Falun
Idrott och hälsa - Bedömningsmatris åk 7 - 9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Matrisen visar vilken nivå eleven befinner sig på vad gäller förmågorna:
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, * planera, praktiskt genomföra fysiska aktiviteter

Nivå 1 (F)
På väg att nå målen
Nivå 2 (E)
Når målen
Nivå 3 (C)
God måluppfyllelse
Nivå 4 (A)
Mycket god måluppfyllelse
Deltagande / Ansvar
Lekar, spel & idrotter
Du behöver utveckla din förmåga att delta i lekar spel och idrotter. Du måste delta på lektionerna för att kunna påvisa färdigheter.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. Du medverkar i viss mån i spel och visar ett begränsat samspel.
Du deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. I spel kan du använda olika strategier (försvar/anfall) och deltar i samspel.
Du deltar mycket aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer. I spel använder du effektiva strategier (försvar/anfall) och visar på ett utvecklat samspel.
Rörelse / Motorik
Motoriska grundformer
Du behöver utveckla din förmåga att delta i aktiviteter som hinderbanor och stationsträning. Du måste delta på lektionerna för att kunna påvisa färdigheter.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej med viss tvekan.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej utan tvekan.
I hinderbanor som inkluderar olika grundformer rör du dej smidigt och målmedvetet.
Färdighet / Teknik
Variera och anpassa rörelser
Du behöver utveckla din förmåga att anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter. Du måste delta på lektionerna för att kunna påvisa färdigheter.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du rör dej med viss säkerhet.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du rör dej med etablerade och avspända rörelser.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser väl till aktiviteten. Du rör dej med mycket etablerade och avspända rörelser.
Friluftsliv
Natur & utemiljö-aktiviteter
Du behöver utveckla din förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du behöver utveckla din förmåga att orientera.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du kan på ett effektivt sätt hitta många kontrollpunkter på relativt kort tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: