Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEVSEV01 20-21

Skapad 2020-11-30 15:42 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Service och bemötande
Gymnasieskola 2 – 3
Teori
Praktik
Lärare
Kommunikasionsmönster
Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
Serviceituationer
Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
Produkter och tjänster
Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
Servicesituationer
Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
Kännedom för branschen
Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
Presentationsteknik
Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
Presentation
Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: