Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht år 2 Eklandaskolan ny

Skapad 2020-11-30 21:31 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Matris matematik ht år 2. Läromedel: Gleerups Prima matematik.
Grundskola 2 Matematik

Läromedel: Gleerups Prima matematik 2A.

Ny nivå
Ny nivå
Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Jag kan talraden 0-100.
Jag kan vilka tal som är udda och vilka tal som är jämna för alla tal.
Jag kan räkna med talsorter, tiotal och ental samt skriva tal i utvecklad form.
Jag kan läsa och skriva ordningstalen första till tolfte.
Jag kan enkla bråk såsom en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition i talområdet 0-20.
Jag kan räkna subtraktion i talområdet 0-20.
Jag kan räkna addition med ental och tiotal inom talområdet 20-100.
Jag kan räkna subtraktion med ental och tiotal inom talområdet 20-100.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Multiplikation och division
Jag förstår vad multiplikation är (upprepad addition) samt sambandet mellan addition och multiplikation.
Jag förstår vad division är (något man använder när man delar tal) samt sambandet mellan multiplikation och division.
Algebra
Mönster
Jag kan använda likhetstecknet och förstår dess betydelse.
Jag kan använda tecknen <, > och använda likhetstecknet samt skiljt från.
Jag kan räkna öppna utsagor i addition 0-20 med tiotalsövergång.
Jag kan räkna öppna utsagor i subtraktion 0-20 med tiotalsövergång.
Jag kan fortsätta talföljder (1, 3, 5)
Geometri
Geometriska objekt
Jag kan namnge de geometriska objekten klot, kub och rätblock.
Jag kan namnge de geometriska objekten linje, sträcka och punkt.
Jag kan rita linje, sträcka och markera skärningspunkt.
Tid
Jag kan klockan (analog), hela och halva timmar
Jag kan klockan (analog), kvart i, kvart över
Jag kan klockan (digital), hela timmar
Vikt
Jag kan jämföra, uppskatta och mäta massa.
Problemlösning
Jag kan formulera räknehändelser till givna additioner.
Jag kan formulera räknehändelser till givna subtraktioner.
Jag kan formulera räknehändelser kring tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: