Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 6

Skapad 2020-12-01 08:35 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Rörelse

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Lekar, spel och idrotter
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du är delaktig och medverkar i viss mån till att aktiviteten når sitt syfte. Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer i leken/spelet/idrotten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du är delaktig och väljer strategier som medverkar till att aktiviteten når sitt syfte. Du deltar i samspel med andra personer i leken/spelet/idrotten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten. Du är delaktig och väljer effektiva strategier som medverkar till att aktiviteten når sitt syfte i hög grad. Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer i leken/spelet/idrotten.
Lekar, spel och idrotter
Delta i rörelsebanor
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du försöker röra dig rytmiskt och balanserat. Du behöver flera försök för att utföra rörelserna.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten. Du rör dig med relativt god rytm och balans. Du kan upprepa rörelserna med liknande resultat.
Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten. Du rör dig med god rytm balans och även precision. Du kan upprepa rörelserna med samma resultat.
Takt och rytm och rörelse till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till sina rörelser till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm. Du provar olika övningar, försöker samspela och anpassa dig till den andre.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm. Du provar olika övningar, samspelar och anpassar dig till den andre.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm. Du provar olika övningar och samspelar och anpassar dig väl till den andre.
Simning
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

  • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Anpassning vid utomhusaktiviteter och allemansrätten
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt väl anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med väl anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Eleven kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Skador och risker vid fysisk aktivitet

  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Förebygga skador
Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge enkla beskrivningar om hur man kan förebygga skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om hur man kan förebygga skador.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om hur man kan förebygga skador.
Hantera nödsituationer
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: