Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäckskolan Matteborgen 4A

Skapad 2020-12-01 08:34 i Bäckskolan Linköping
Matrisen är baserad på Matteborgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
 • Ma  1-3
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till flera tusen.
Du har en god uppfattning av talens värde.
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
 • Ma  1-3
Du kan läsa av en tallinje men du blir osäker när du ska placera ut tal på rätt ställe. Du är osäker på begreppen jämnt och udda.
Du kan placera heltal på en tänkt tallinje samt avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Du kan konstruera egna tallinjer med rätt proportioner och värden.
De fyra räknesätten
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition och subtraktion.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan addera och subtrahera en- och tvåsiffriga tal. Du klarar ibland att ställa upp större tal men känner osäkerhet kring detta.
Du kan addera och subtrahera fyrsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar.
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera fyrsiffriga tal. Du kan även räkna med ännu större tal.
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för multiplikation och division.
 • Ma  4-6
Du kan några av multiplikationstabellerna och klarar i viss mån att använda dessa färdigheter när du löser enklare uppgifter kring multiplikation och division.
Du kan de flesta multiplikationstabellerna men behöver ytterligare lite träning för att automatisera. Du kan använda dina färdigheter för att lösa varierade uppgifter kring multiplikation. Du kan även använda kort division utan minnessiffra.
Du har automatiserat alla tabeller från 0-10 samt kan använda detta till att lösa uppgifter av varierande slag och svårighet.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret.
 • Ma
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal. Du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal. Du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, även i flera steg. Du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.
Du ska kunna se sambandet mellan de fyra räknesätten samt förstå hur likhetstecknet används.
 • Ma
Du har svårt att se sambanden mellan de fyra räknesätten. Du är osäker på innebörden av likhetstecknet.
Du ser sambandet mellan addition - subtraktion, addition - multiplikation samt multiplikation - division. Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du har god förståelse kring sambandet mellan de fyra räknesätten samt likhetstecknets betydelse.
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter.
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder. Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder. Du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Du ska känna igen, namnge och rita enkla tvådimensionella figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, med givna mått.
 • Ma  4-6
Du kan namnen på några geometriska figurer samt rita dem.
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer.
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper.
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och månghörningar.
 • Ma  4-6
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd. Du har svårt att räkna ut omkrets.
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen.
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och stapeldiagram.
 • Ma  4-6
Du känner dig osäker på att läsa av tabeller och diagram. Du tycker det är svårt att konstruera tabeller och stapeldiagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram. Du kan konstruera tabeller och stapeldiagram med viss hjälp.
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram. Du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller och stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: