Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-paragraph Essay (The Internet, Social Media & Digital Detox)

Skapad 2020-12-01 10:29 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Skriftliga kunskapskrav engelska 5. Förmågan att bearbeta och förbättra är inte med i denna matris.
Gymnasieskola 1 Engelska

5- paragraph essay

F
E
C
A
Språklig färdighet
Tydlighet, ordförråd, grammatik och textbindning genom bindeord och sambandsord
Språket är inte sammanhängande och är begränsat i ordförråd vilket leder till otydlighet och avsaknad av språkligt flyt och textbindning.Språket brister i grammatik
Språket är relativt sammanhängande, till viss del varierat i ordförråd, tydligt och med till viss del god textbindning med hjälp av enkla bindeord så som and och but och because, som bidrar till visst flyt. Språket visar till viss del grammatisk kompetens vad gäller kongruens, tempus, artiklar och pronomen
Språket är relativt sammanhängande, relativt varierat i ordförråd, tydligt och med relativt god textbindning med hjälp av bindeord och sambands/orsaksord som bidrar till visst flyt. Språket visar till relativ god grammatisk kompetens vad gäller kongruens, tempus, artiklar och pronomen
Språket är sammanhängande, varieratoch nyanserat i ordförråd, tydligt och med god textbindning med hjälp av avancerade bindeord och sambands/orsaksord som bidrar till flyt. Språket visar till god grammatisk kompetens vad gäller kongruens, tempus, artiklar och pronomen
Innehåll/ Förståelse
Grad av koppling till ämnet. Hur väl ämnet är utrett och diskuterat/analyserat/beskrivet med exempel och perspektiv.
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats.
Översiktlig redogörelse. Några exempel och perspektiv diskuteras men texten saknar djupare analys och slutsats
Välgrundad redogörelse. Ämnet diskuteras och analyseras från flera perspektiv och det finns en analys och slutsats
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion. Ämnet analyseras från flera perspektiv och slutsatsen är tydlig och väl utredd.
Anpassning
ton/ stil/ korrekt texttyp Förståelse för syftet, uppgiften och situationen
Anpassning till syfte, mottagare och situation ej tillräckligt tydlig. Texten följer inte ramar och instruktioner
Framställningen har viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Har styckeindelning men saknar linking words och topic sentences.
Framställningen är anpassad till syfte, mottagare och situation. Texten följer instruktioner och ramar. Texten har en relativt tydlig styckeindelning med inledning och avslut där linking words och topic sentences används
Framställningen är väl anpassad till syfte, mottagare och situation. Texten följer instruktioner och ramar väl. Texten har en väl genomtänkt styckeindelning som bidrar till struktur och samband mellan inledning, body och avslutning. Linking words och topic sentences används på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: