Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marketing Forces

Skapad 2020-12-01 10:42 i Bessemerskolan Sandviken
Matris till gammalt nationellt prov, Eng 6
Gymnasieskola Engelska

F
Följande beskrivningar är exempel på F-kriterier för en text.
E
C
A
Språk
Texten har problem med antingen språklig variation, vilket gör texten enformig; flyt och tydlighet - innehållet är svårt att förstå t.ex. på grund av grammatikfel, felaktiga ordval, stavning, eller meningskonstruktioner.
Eleven kan formulera sig med flyt, relativt varierat och tydligt. Språket kan ha en del mindre lyckade formuleringar men som inte påverkar textens tydlighet.
Eleven kan formulera sig med flyt och variaration, tydligt och relativt ledigt. Språket kan ha en del mindre lyckade formuleringar men dessa stör varken flyt eller tydlighet i texten.
Eleven kan formulera sig med flyt och variation, nyanserat, tydligt, och ledigt. Någon mindre lyckad språkkonstruktion kan förekomma men språket är mestadels korrekt.
Innehåll
Språket är informellt, innehåller flera ord på annat språk än engelska. Instruktionerna följs inte/ för få exempel/ för ytlig diskussion/ ingen slutsats.
Eleven väljer innehåll och språk med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Innehåller några exempel och/eller innehåller en godtagbar diskussion och slutsatser.
Eleven väljer innehåll och språk med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Innehåller flera exempel och/eller innehåller en relativt djupgående diskussion och slutsatser.
Eleven väljer innehåll och språk med anpassning till syfte, mottagare och situation. Innehåller flera goda exempel utifrån olika perspektiv och/eller innehåller en djupgående diskussion med relevanta slutsatser.
Strukur
Texten saknar struktur, t.ex. ingen/bristfällig styckesindelning, eller otydlig inledning/avslutning
Texten är relativt strukturerad med styckesindelning, inledning och avslut.
Texten är strukturerad med styckesindelning, inledning och avslut.
Texten är välstrukturerad med genomtänkt och logiskt ordnad styckesindelning, inledning och avslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: