Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell 9AB

Skapad 2020-12-01 11:26 i Vårbyskolan Huddinge
Novell 7-9
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Novell

På väg mot E
E
C
A
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Novellen har en enkel spänningskurva.
Novellen har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Novellen har en komplex spänningskurva
Struktur
Din novell är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Din novell är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Din novell är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Din novell har en struktur som i huvudsak passar en novell.
Din novell har en struktur som passar en novell.
Novellen är välstrukturerad.
Du har gjort ett försök till styckeindelning.
Din text är styckeindelad.
Din text har konsekvent styckeindelning.
Språk, skrivregler
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en de olika genrerna.
Språket är varierat och träffsäkert.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Språkliga strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: