Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäckskolan Kunskapskrav Biologi (Nya kursplanerna)

Skapad 2020-12-01 12:58 i Bäckskolan Linköping
Här presenteras kunskapskraven för biologi uppdelade i aspekter för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Matris som visar förmågorna och kunskapskraven uppdelade i aspekter, anpassade till nya kunskapskraven.

Förmåga

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
E
C
A
Aspekt
Använda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen.
Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen.
Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i människokroppen.
Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i människokroppen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i människokroppen.

Förmåga

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa
E
C
A
Aspekt
Använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.
Eleven använder information som rör biologi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
Eleven använder information som rör biologi för att med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa
Eleven använder information som rör biologi för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Förmåga

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.
E
C
A
Aspekt
Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt.
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett utvecklat sätt undersökningarna.
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: