Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris tal, Prio 8 kapitel 1

Skapad 2020-12-01 15:41 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 8 Matematik

Provmatris

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Storleksordna negativa och positiva tal, potensform, kvadratrötter med något enstaka fel. Rita en tallinje.
Rita en tallinjeoch kunna storleksordna negativa, positiva tal och potenstal och kvadratrötter.
Rita en tallinje och kunna storleksordna negativa, positiva tal och potenstal och kvadratrötter och grundpotensform.
Metod
Val va metod och hur väl metoderna genomförs.
Kunna beräkna de fyra räknesätten med negativa tal och i potensform, tiopotenser med vanliga tal och prefix och tiopotenser i multiplikation och division och grundpotensform, kvadratrot.
Kunna beräkna de fyra räknesätten med negativa tal och i potensform och i kvadratrot. Kunna hantera prioriteringsregeln med negativa tal och kunna ersätta en variabel och beräkna.
Kunna beräkna de fyra räknesätten med negativa tal och i potensform och i kvadratrot. Kunna hantera prioriteringsregeln med negativa tal och kunna ersätta en variabel och beräkna. Beräkna grundpotensform och förenkla i multiplikation och division.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses, val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser uppgiften på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med negativa tal med addition och subtraktion.
Löser uppgiften på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till uppgiften. Kunna hantera medeltemperatur och negativa tal med addition och subtraktion/ grundpotensform
Löser uppgiften med fungerande strategi och med god anpassning till problemet. Kunna hantera grundpotensform, tiopotenser och vanliga tal och hantera enheter
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Kunna beräkna subtraktion med negativa tal och kunna beskriva hur man har löst uppgiften och beskriva felsvaren.
Kunna beräkna addition och subtraktion med negativa tal och kunna se att det finns flera lösningar. Problemet kan lösas på flera olika sätt, tabell, prövning eller resonemang.
Kunna hantera okända variabler genom att använda generella lösningar och prova sig fram och kunna se att i några uppgifter kan det både bli negativt eller positivt beroende på vilket värde en variabel har.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Uttrycker sig enkelt och tankegången går att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder genomgående ett relevant och korrekt matematisk språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: