Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska - Hörförståelse / Beatriz - Vale 7

Skapad 2020-12-01 16:00 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömning av hörförståelse i språkval spanska åk 7 efter kapitel 4 i Vale 7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Förnivå
E
C
B-A
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten.
Du förstår det mesta av textens innehåll samt samt några detaljer.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar med några detaljer.
Du återberättar relativt tydligt och kommenterar relativt detaljerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: