Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Kust och hav

Skapad 2020-12-01 20:21 i Väskolan Kristianstad
Denna matris tillhör planeringen tema: Kust och hav ur Koll på no 5.
Grundskola 5 Biologi

Tema: Kust och hav

Jag ...

--->
--->
--->
har faktakunskaper och kan ...
  • Bi  E 6
något om varför haven är så viktiga för livet på jorden.
minst två anledningar till varför haven är så viktiga för livet på jorden.
minst tre anledningar till varför haven är så viktiga för livet på jorden.
har faktakunskaper och kan ...
  • Bi  E 6
namn på någon växt och något djur vid kusten eller havet och kan beskriva dem.
namn på flera växter och/eller djur vid kusten eller havet, kan beskriva dem och något om hur de hänger ihop.
namn på flera växter och djur vid kusten eller havet, kan beskriva dem och flera saker om hur de hänger ihop.
har faktakunskaper och kan ...
  • Bi  E 6
berätta något om livet i Östersjön och Medelhavet.
berätta flera saker om livet i Östersjön och Medelhavet och kan ge exempel på någon skillnad.
berätta flera saker om livet i Östersjön och Medelhavet som är lika och kan ge flera exempel på skillnader.
använder ...
  • Bi  E 6
ibland rätt no-ord när jag förklarar.
oftast rätt no-ord när jag förklarar.
alltid rätt no-ord när jag förklarar.
kan beskriva ...
  • Bi  E 6
något om hur människan påverkat och/eller påverkar haven.
och förklara om flera saker där människan påverkat och/eller påverkar haven samt något om vad det leder till.
och förklara om flera saker där människan påverkat och påverkar haven samt något om vad det leder till nu och i framtiden.
kan berätta ...
  • Bi  E 6
och ge exempel på hur någon växt eller något djur har anpassat sig till livet vid kusten eller i havet.
och förklara på vilket sätt någon växt eller något djur har anpassat sig till livet vid kusten eller i havet.
och förklara på vilket sätt någon växt och något djur har anpassat sig till livet vid kusten eller i havet.

Jag ...

--->
--->
--->
kan göra enkla undersökningar som jag fått en planering till och ...
  • Bi  E 6
tänker ut hur jag ska göra undersökningen och följer planeringen med lite hjälp.
tänker ut hur jag ska göra undersökningen och följer planeringen ganska bra.
tänker ut hur jag ska göra undersökningen och följer planeringen.
använder materialet när jag undersöker på ett säkert och ...
  • Bi  E 6
ibland rätt sätt utifrån uppgiften.
nästan alltid rätt sätt utifrån uppgiften.
alltid rätt sätt utifrån uppgiften.
dokumenterar mitt arbete genom att ...
  • Bi  E 6
på ett enkelt sätt skriva och/eller rita hur jag gjort.
på ett mer tydligt sätt skriva och/eller rita hur jag gjort.
på ett mycket tydligt sätt skriva och/eller rita, så att man lätt kan följa hur jag gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: